Resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR! Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar i förekommande fall konsumentverkets allmänna resevillkor från den 1/9 2014. https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/resor-och-turism/bo-2014-03- allmanna-villkor-for-paketresor-konsumentverket.pdf

Priser

Resenären ska erlägga resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. Grundpriset vid flerdagsresor avser del i 2-bäddsrum.

Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändring i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får inte höjas under de sista 15 dagarna före den avtalade avresedagen.

Bokning

Anmälan är bindande så fort anmälningsavgiften kommit oss tillhanda.

Betalning

Eventuell anmälningsavgift betalas inom 7 dagar från bokningsdagen. Slutlikvid ska vara oss tillhanda senast 21 dagar innan avresa om inget annat anges.

Avbeställningskostnad (om inget annat anges)

Obs! Teater & konsert, arrangemang mm se punkt 6.

  1. Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresedagen erläggs 10% av resans pris, dock lägst 300 kr.
  2. Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan erläggs 25% av resans pris.
  3. Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 72 timmar före avresan erläggs 50% av resans pris.
  4. Vid avbeställning senare än 72 timmar före avresan erläggs 100% av resans pris.
  5. Vid avbeställning av 1-dags shoppingresor gäller fri avbokning fram t o m 3 dagar före avresan – om inget annat anges.
  6. På alla resor med extra tillval och innehåll såsom teater, konsert, specialarrangemang, sportbiljetter, etc tillkommer full kostnad för biljetter och arrangemang vid alla avbokningar.
  7. Resa med flyg och kryssningar har separata avbokningsregler. Vid avbeställning och ändring av kryssnings och flygresor gäller 100 % kostnad av priset där kryssnings och flygbiljetter och / eller övriga arrangemang redan är bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning. Separat avbokningsinfo i bekräftelsen ersätter befintlig.
  8. Vid tillfälle då en av ”dubbelrumsgäster” avbokar, ska alltid enkelrumstillägg av kvarvarande gäst erläggas.

Avbeställningsskydd

Resenären kan köpa avbeställningsskydd, en försäkring vars premie ej återbetalas, ska bokas samtidigt med resan. Vid avbeställning på grund av med läkarintyg styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller hans familj uttages en avbokningsavgift motsvarande kostnaden för avbeställningsskyddet. * Teater & konsert, arrangemang, mm – se punkt 6 ovan.

Försäkring

Resenären ansvarar själv för egen reseförsäkring (finns oftast som komplettering i hemförsäkringen).

Tider och förseningar

Tiderna i katalog, på hemsida och bekräftelser är cirkatider och kan påverkas av olika faktorer som väder och trafikförhållanden, force majeure och förändrade färjetider. Vid sådana tillfällen ersätts ni inte för förlorad arbetsförtjänst eller semesterdag. Kontrollera att ni har en heltäckande försäkring.

Pass & Visum

Giltigt pass ska medföras på alla resor utanför Sverige (inom Norden räcker det med giltig legitimation). Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att giltigt pass, nödvändiga visa och andra handlingar ordnas och medföres.

Teater och arrangemangsbiljetter/avgifter

Innefattas ej i avbeställningsbestämmelserna enligt allmänna villkor, vilket betyder att kostnad härför ej återbetalas vid avbokning eller av kunden ej genomfört arrangemang.

Hotellinformation

I resans grundpris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc där inget annat anges. I mån av tillgång kan enkelrum anskaffas mot pristillägg. 3-bäddsrum kan oftast arrangeras genom extrasäng i 2- bäddsrum. Prisreduktion görs ej för 3-bäddsrum . 2-bäddsrum kan utgöras av kombirum eller grand lit. Tillgång till rummet normalt från kl. 15.00 enl. hotellpraxis.

Vad ingår i priset

Står tydligt vid varje resa samt på deltagarbeviset.

Bussen

Resorna genomförs med säkerhetstestade moderna långfärdsbussar utrustade med bl a fällbara stolar, toalett, säkerhetsbälten, luftkonditionering. Reservation för oförutsedda händelser. På kortare resor kan enklare buss typ förekomma.

Raster

Erforderliga stopp och raster genomföres under resan. Chaufför / reseledare anvisar när och var. Bussen låses då besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts att stanna kvar ombord – försäkringsvillkor.

Resenärens ansvar

Resenär har att följa reseledares / chaufförs anvisningar och ordningsregler som gäller för resan. Om bruk av alkoholhaltiga drycker och störande uppträdande, kan chaufför och reseledare häva avtalet på plats, varvid passagerare får lämna fordonet med omedelbar verkan utan rätt att kräva ersättning eller kompensation. Däremot har arrangören rätt att kräva skadestånd för ev försening och olägenhet som kan ha uppstått. Resenär har under resan att infinna sig på plats senast angivna tider, alt. att på egen omsorg & bekostnad ansluta till gruppen.

No show

För ej avbokad plats eller försenad inställelse vid avgångstid debiteras 100% av resans pris. Gäller samtliga bokningar.

Platsreservation

Speciell plats i bussen kan ej garanteras men man får gärna ha önskemål, och vi placerar efter bokningsordning.

Deltagarinfo

Deltagarlista på gäster lämnas ej ut under resa eller från vårt kontor. Hos oss avgör du själv din informationsnivå.

Specialkost

Resa där kost ingår, kan specialkost bokas. Detta ska ske vid bokningstillfället. Dock kan ej garanteras att innehållet stämmer med önskemålet.

Dryck

Ingår normalt ej i resans måltider om ej annat angives.

Var går jag på

Plats och tid finner du på deltagarbeviset. Resenär ska infinna sig på plats senast 10 min innan angiven tid då viss tidsförskjutning kan förekomma. Vid önskemål om påstigning på andra orter utöver våra vanliga påstigningsplatser medges endast vid speciella tillfällen.

Bagage

Du ansvarar som resenär för dina tillhörigheter liksom transport av ditt bagage till och från bussen. Allt bagage bör vara märkt med resenärens namn, bostadsort. Upphittat gods lagras max 8 dagar därefter efterskänks godsen till välgörenhet. Skador reklameras omedelbart.

Skrymmande bagage

Rullator, rullstol, barnvagn etc. kräver godkännande från resebyrån vid bokningstillfället för att få lastas ombord pga. ev. platsbrist.

Barnrabatter

Fråga vid bokning.

Genomförande av resa

Inställande av 1-dagarsresa p g a för få deltagare meddelas senast 3 dagar före avresedagen. På 2–3 dagsresor senast 7 dagar före avresedagen. Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.

Reservation

Vi reserverar oss för felskrivningar, hotellbyte, prisjusteringar, tidtabells- och övriga ändringar i programmet innan och under resa.

Arrangör

enligt resegarantilagen för samtliga resor i detta program om inget annat anges är Trossö Buss tfn: 0455 – 470 75.

 

 

TACK FÖR ATT DU LÄSER RESEVILLKOREN – DET KAN BESPARA BÅDE DIG OCH OSS EN DEL ÖVERRASKNINGAR